Ekonomický růst. Ale pro koho?

Dnešní ekologie je ponejvíce závislá na ekonomii. Alespoň tak je nám to podáváno z „vyšších míst”, jejichž heslem je prosperita. Prosperita a nic jiného. Ale pouze jejich vlastní prosperita. Nezbytnost stále vyššího ekonomického růstu je nesmyslně obhajována nutností a potřebou pomoci milionům lidí, jež hladovějí a žijí pod hranicí bídy. Nikdo ale už nemluví o faktu, že s touto prosperitou jsou spojeny pouze „vyšší vrstvy”, neboť při rozdělování zisku jsou vypláceni nejprve oni a na ty sociálně slabší se myslí teprve tehdy, až když něco zbude. Na počátku 90. let minulého století přibylo na zemi každým rokem okolo sto milionů obyvatel. Devíti desetin z nich se zmiňovaná budoucí prosperita určitě týkat nebude. Continue reading “Ekonomický růst. Ale pro koho?”