Ekologická krize

Taky už máte dost těch řečí, kdy pořád dokola slyšíme, že jedině ekonomický růst může opatřit chybějící finance na záchranu přírody? Copak ti lidé, kteří to říkají, si nikdy nepřipustí, že příroda až dosud naopak opatřuje veškeré zdroje pro záchranu ekonomického růstu? Právě proto vypadá dnes tak, jak vypadá. Je zajímavé vidět, jak různorodě lze vykládat jednu a tutéž skutečnost. Vzájemná závislost přírody a ekonomického růstu je pouze jednostranně výhodná, s tím se setkáváme všichni dnes a denně kolem nás. Je ale pozoruhodné, že se nám ještě někdo odváží tvrdit, jak důležité je ničení přírody pro její záchranu. Continue reading “Ekologická krize”

Ekonomický růst. Ale pro koho?

Dnešní ekologie je ponejvíce závislá na ekonomii. Alespoň tak je nám to podáváno z „vyšších míst”, jejichž heslem je prosperita. Prosperita a nic jiného. Ale pouze jejich vlastní prosperita. Nezbytnost stále vyššího ekonomického růstu je nesmyslně obhajována nutností a potřebou pomoci milionům lidí, jež hladovějí a žijí pod hranicí bídy. Nikdo ale už nemluví o faktu, že s touto prosperitou jsou spojeny pouze „vyšší vrstvy”, neboť při rozdělování zisku jsou vypláceni nejprve oni a na ty sociálně slabší se myslí teprve tehdy, až když něco zbude. Na počátku 90. let minulého století přibylo na zemi každým rokem okolo sto milionů obyvatel. Devíti desetin z nich se zmiňovaná budoucí prosperita určitě týkat nebude. Continue reading “Ekonomický růst. Ale pro koho?”