Edna O´Brien – Virginia

Milovala svou matku; po její smrti se vyhýbala svému otci.

Milovala svou sestru; když se vdala, snažila se jí rozbít manželství.

Sama si vzala muže, který ji nepřitahoval.

Milovala ženu, která byla jejím opakem.

Hra Virginia vychází z románů, dopisů, deníků i jiných prací samotné Virginie Woolf. Edna O´Brien zde úspěšně zachytila podstatu spisovatelského génia Wolfové, i složitost jejího charakteru. Stejně tak zaznamenala její duševní rozpolcení a pohled na svět. Virginia jako hlavní postava rozmlouvá sama se sebou, s MUŽEM, Vitou ale i s obecenstvem.

Hra Virginia má dvě dějství. První dějství popisuje život Virginie do její svatby s Leonardem Woolfem. Začíná rozmluvou mezi Virginií a MUŽEM, jejím otcem. Virginie však spíše než s otcem, mluví sama se sebou. Mluví o své matce, JEHO ženě, vyjadřuje svou lásku k ní a vzpomíná na den, kdy její matka zemřela. Po smrti matky se Virginie otci odcizuje. Nebo možná se on odcizuje jí. Po smrti své ženy se zhroutil a pohltila jej sobeckost a lakota. Virginie v této době pozoruje, že žije ve světě mužů, kterým je dovoleno vše. Poznává tehdy Leonarda Woolfa, který se přátelí s jejím bratrem. Její sestra Nessa se brzy provdá a Virginie na ni žárlí. Snaží se tedy dostat mezi ni a jejího muže a oddělit je od sebe. Svádí ho, ale Nessa ji přitom přistihne. Mezitím ji Leonard požádá o ruku, ale Virginia jej odmítá. Nemiluje jej. Nepřitahuje ji. Snaží se jej odradit a říká mu, že je duševně nemocná. Ale Leonard je neodbytný, a proto se později berou.

V druhém dějství je Virginia již vdaná za Leonarda. Kupují si tiskařský lis a plánují si budoucnost. Virginie začíná publikovat a seznamuje se s Vitou. Navazují milostný vztah. Vita však později odjíždí na delší dobu za svým manželem do Persie. Duševní choroba Virginie se zhoršuje, a proto se, na radu svých lékařů, stěhuje s Leonardem na venkov. Zprvu si život na venkově užívá, ale později ji venkovský život začne ubíjet. Její choroba postupuje a Virginii chybí společnost. Čím dál tím více propadá do svého vlastního světa. Jednoho dne napíše Leonardovi dopis na rozloučenou, dojde k řece, do kapes si vloží kamení a vkročí do proudu.

Edna O´Brien je považována za jednu z nejlepších irských spisovatelek moderních románů. Česky vyšel její román Děvče se zelenýma očima a divadelní hra Virginia.

Edna O´Brien, Virginia, přeložila Ivana Bozděchová, vydal Evropský literární klub v Praze 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *