Krása vs mravnost

Je úkolem umění vychovávat? Nemělo by zůstat amorální, jaksi nestranné? Vždyť neustále je člověk někde od někoho, něčeho vychováván. Neustále je mu předkládáno, co je dobré, co je špatné, co je kvalitní, co je nekvalitní, co se má, co se nemá, co se musí, co se nesmí. Málokde má člověk dost prostoru na to, aby sám něco ohodnotil, podle své vůle, svého mínění, své okamžité nálady, podle své chuti či současného psychického rozpoložení. Proč by nemělo být umění jen pro umění? Ať si každý vybere, co se mu líbí, co je pro něj dost morální a ostatní ať nechá druhým. Naše vkusy a nároky na umění jsou tak rozlišné, že ať umělec vytvoří cokoli, někdo se v tom vždy shlédne. A někdo jiný to odsoudí. Ale to už je úděl oblastí, kde stanovit objektivní pravidla je tak těžké.

Vždyť i pojem krása se v moderní estetice stává problematický. Nové proudy přinesly do umění tolik do té doby nezvyklých věcí, u kterých se spíše oceňuje už jejich novost než jejich krása. Existuje tolik rozličných děl, o kterých můžeme říci, že jsou krásná, až se na jejich rozlišnosti krása rozpoltí a pomine tak její význam a snad i hodnota. Vždyť moderní doba používá slova krásný pro vše, co se jí líbí.

Musí být umění vždy dobré, ve smyslu morální? Stačí, aby bylo dílo morální jen pro svého tvůrce, nebo musí být morální všeobecně? Vždyť to ani nejde, stvořit v dnešní době morální umělecké dílo, které by vyhovovalo všem, nebo alespoň většině. Dnešní svět je tak rozdílný, že vyžaduje veliké úsilí zalíbit se většině, ale vyhovět všem, to je snad nemožné. Nemyslím si, že by umění muselo být nutně spojováno s dobrem. Ať už Triumf vůle Leni Riefenstahl propaguje nacismus, je to na svou dobu obrovské filmové dílo, i když nám generál Frank při svém projevu připadá ve světle našich dní spíše jako komická figurka než jako obávaný nacista. A o Adolfu Hitlerovi ani nemluvě. Když sleduji Triumf vůle dnes, zařadila bych ho mezi němé grotesky, ale jistě bych se na něj dívala jinak před šedesáti lety. Přesto je Leni Riefenstahl obrovskou osobností pro filmový svět a ani její propagace nacismu na tom nic nezmění. Dělala velké umění pro špatnou myšlenkovou ideologii, to jí však nijak neubíralo na jejím talentu a schopnosti točit kvalitní filmy.

Společnost prochází neustálým vývojem, mění se její hodnoty, stanoviska, pravdy, lži, mění se ona sama. Tudíž podle mne krása nemůže být bytostně spjata s dobrem, neboť dobro se v průběhu času mění, kdežto krása zůstává.

3 thoughts on “Krása vs mravnost

  1. Krása se nikdy nemůže spojovat s dobrem. Stačí se podívat na Květy zla, tam už je to zlo přímo v názvu a přece je to krásná sbírka. Otázka, zda má být umění pro umění nebo moralizovat, je dosti složitá. Přesto se pokusím ukázat trochu jiný náhled na věc. Heslo umění pro umění je historický fakt, který se velmi dobře realizoval, ALE dle mého názoru je tato doba již dávno za námi, jelikož události, které vedly k zneužívání umění právě pro takové ideologické zlosti. Možná by se to dalo vyjádřit právě na příkladu Leni Riefenstahl. Její tvorbu filmovou považuji za umění, to beze sporu, je to umění a ta žena má obrovský talent a smysl pro detail. Ovšem nebylo to jen její dílo, které pod falešnou fasádou umění zmanipulovalo miliony lidí. Mein Kampf nebo Komunistický manifest – to jsou vrcholná díla moderního umění. Opět bych vyjádřil to silné ALE. Ale pokud už máme takovouto zkušenost, musíme takováto nebezpečná díla jakýmsi způsobem sami v sobě uzavřít. Není to úloha umění, aby moralizovalo, ale každý umělec by si měl uvědomovat svůj vliv na příjemce tohoto umění. Chybu tudíž nevidím v autorech umění, nýbrž v příjemcích. Umění by dle mého názoru mělo mít určitou moralizační hodnotu, ale právě lidé ovlivněni tímto uměním by sami měli brát umění jako umění, nehledat v tom nic jiného. Ale tady už se zase ozývá postmoderna, takže jsme se dostali k tomu, že jsme popsali hodně řádků a přišli na to, že nikdo neví, jak by to mělo být, nikdo neví, jak to je, a nikdo také neví, jak to zjistit. Umění je v tomhle krásné 🙂

  2. Napadá mě, že si nejsem jistá, co lze označit za dílo a co nikoliv. Mein Kampf nebo Komunistický manifest bych za dílo neoznačila. Spíš za politické spisy…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *