Søren Kierkegaard – Současnost

Kierkegaardova současnost je i naší současností. Všechny problémy, jimiž se hlouběji zabývá, jsou i našimi problémy. Jsou to problémy jeho i naší doby. Nic se nezměnilo. Uplynulo sto padesát let a nic se nezměnilo. Současnost je stále stejná. Stejně rozumová, reflexívní a nezanícená. Stejně snadno vzplane chvilkovým nadšením a stejně snadno a rychle upadne v netečnost. Upadne v netečnost bez jakéhokoliv aktu, po nadšení nenásleduje žádná akce. Netečnost střídá nadšení, aniž by se mezi nimi cokoliv odehrálo. Continue reading “Søren Kierkegaard – Současnost”