Indie se zbavuje žen

Ne každá žena v Indii ráda slyší informaci, že se jí narodí zdravé dítě. Hlavně když má být pohlaví ženského. Ptáte se proč?

Protože žijeme v materiálním a náboženském světě. V Indii žijí miliony lidí v chudobě. Bohužel i v těchto podmínkách však platí, že pokud mají rodiče dceru, musí jí zabezpečit dostatečně vysoké věno, aby se mohla vdát. Pokud již rodina, která nemá na věno dost financí, během těhotenství zjistí, že žena čeká dceru, je pak budoucí matka přinucena jít na potrat. Ale pozor, tady nejde o potrat v té podobě, jak ho známe my.

Tady jde o vyhlazování potomků ženského rodu. Proto se v posledních letech v Indii rozrostl neuvěřitelnou měrou počet ordinací, kde se budoucí rodiče dozví, jakého pohlaví bude jejich potomek. Pokud se má narodit syn, je vše v pořádku. Pokud dcera, jde ve většině případů žena na potrat.  V dřívější době, když nebyla dostupná možnost zjistit pohlaví potomka ještě před narozením, čerstvě narozené dcery se prostě zabíjely.

Sňatky pro peníze

Ženy dostávají velké věno. K čemu tedy bude docházet? Ano, muži z chudších rodin si berou ženy jen kvůli penězům. Aby si polepšili. Aby se zajistili. Jde čistě o obchod. Většina z nich tedy udržuje mimomanželské svazky. V 70% manželství dokonce dochází k domácímu násilí, a přesto se rozvede jen 1 manželství ze 100. Není to prostě zvykem. Ale už i v Indii se objevují případy,  kdy se žena jen tak nehodlá smířit s tím, že manžel je pro ni vším a žádá svá práva.

Následky do budoucna?

Ovšem svazky pro peníze tato kauza nekončí. Toto vyhlazování ženského rodu bude mít neuvěřitelné následky do budoucna. Tímto způsobem je narušována pohlavní rovnováha, která je dána přírodou. Příští generace budou mít problémy, neboť mužské potomstvo bude několika násobně převyšovat nad ženským.

3 thoughts on “Indie se zbavuje žen

  1. říká se, neber lidem jejich víru, když jim nemůžeš za ni nabídnout nic jiného… ale v tomto případě bych zrušila povinnost “vybavovat” nevěsty věnem 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *